Үйлчилгээ

Интернетээр үйлчлүүлэх хуваарь

Даваа

1 16.00-16.30 Нарийн бичиг, албан хэргийн ажилтан-1

Эх бэлтгэгч дизайнер -1

  16.30-17.00 Веб дизаинер -1

Экологи байгаль хамгаалал 1

Мягмар

1 16.00-16.30 КОАХА   -2

ХЭБ- 2

2 16.30-17.00 КГКГ-2

АЖХБХ-2

Лхагва

1 16.00-17.00 Компьютерийн засвар үйлчилгээ

1-р курс Бакалавр                                    / 1 цаг /

Баасан

1 14.30-15.30 2-р курс Бакалавр                                    / 1 цаг /
2 15.30-16.30 3-р курс Бакалавр                                    / 1 цаг /
3 16.30-17.30 4-р курс Бакалавр                                    / 1 цаг /

 

%d bloggers like this: