Archive for June, 2011

June 6, 2011

Нийгмийн түншлэл

June 6, 2011

Компьютерийн операторч-албан хэргийн ажилтан мэргэжлийн сургалтын стандарт MNS:5370:2004

  Хангай дээд сургууль нь Нарийн бичгийн дарга-хэлмэрч мэргэжлээр 2003 онд анхны төгсөлтөө хийсэн билээ. Түүнээс хойш БСШУЯ-наас шинэчлэгдэн өөрчлөгдсэн мэргэжлийн индекс, сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэлийн дагуу Компьютерийн операторч-нарийн бичгийн дарга, Компьютерийн операторч-Албан хэргийн ажилтан мэргэжлээр сургалт явуулж ирсэн арвин их туршлагатай билээ.

Улмаар 2004- 2005 оны хичээлийн жилд тус сургуулийн эрдэмтэн багш нар “Компьютерийн операторч-албан хэргийн ажилтан мэргэжлийн сургалтын стандарт MNS:5370:2004” стандарт боловсруулах ажлын хэсэгт захирал Д.Чимидцэрэн, сургалтын албаны дарга А.Туул, багш Д.Баярмаа, багш Ш.Сувдмаа нар ажилласан юм.

read more »

June 6, 2011

Хангай дээд сургуулийн танилцуулга /хятад хэлээр/

杭爱学院简介

杭爱学院2001年建校,通过四年的教学与发展,2006年首次得到蒙古国教育评审委员会的认可。

学科简介

read more »