Хөдөлмөр эрхлэлтийн гарын авлага


Хангай дээд сургуулийн “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих алба”-наас эрхлэн гаргасан энэхүү гарын авлага нь Хангай дээд сургуулийг төгсөгчдөд зориулсан бөгөөд төгссөний дараа сургуультайгаа хэрхэн холбоо харилцаатай байх, хүссэн ажлын байраа яаж олох, хөдөлмөрийн зах зээлд өөрийгөө борлуулах, өөрийн товч танилцуулга хэрхэн бичих, ажил олгогчийн ярилцлагад хэрхэн бэлтгэх, ажилд орсны дараа хэрхэн дэвших, ажлын байрны ёс зүйн талаар зэрэг сургамжтай, ач холбогдолтой мэдээллийг багтаажээ. Түүнчлэн зөвлөмж бүрийн төгсгөлийн хэсэгт тухайн сэдвээр дэлгэрүүлж үзэх боломжтой цахим хаягуудыг бичсэн байгааг анхааран үзнэ буй за.

//

%d bloggers like this: