100%-ийн тэтгэлэгтэй суралцах боломжийг ХАНГАЙ дээд сургуулиас


100%-ийн тэтгэлэгтэй суралцах боломжийг ХАНГАЙ дээд сургуулиас

Эх орныхоо, төрөлх нутгийнхаа хөгжил дэвшилд манлайлан оролцох залууст зориулан 100% тэтгэлэгт хөтөлбөрийг танилцуулж байна.

Хөдөө, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих үйлсэд хувь нэмэр оруулан, орон нутгийнхаа хөгжилд манлайлан оролцох шилдэг залууст мэргэжил эзэмшүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх зорилгоор 2011-2012 оны хичээлийн жилд “Хангай” дээд сургууль энэхүү хөтөлбөрийг санаачилсан юм. Энэхүү 100%-ийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт 21 аймгийн сум бүрээс, Улаанбаатар хотын хороо бүрээс тус бүр нэг суралцагч хамрагдах боломжтой өргөн цар хүрээтэй хөтөлбөр юм.

Дэлгэрэнгуйг эндээс үзнэ үү. http://www.mima.mn/2012/hangai/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: