Kalinga дээд сургууль -Хангай дээд сургууль хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 


10355537_494670387299225_6049450394060442908_oKalinga дээд сургууль -Хангай дээд сургууль хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 

Энэхүү гэрээ байгуулснаар Энэтхэг улсад Хангай дээд сургуулийн багш, оюутнууд бакалавр, магистр, докторын болон богино хугацааны дадлага, хэлний бэлтгэл хийх боломжтой боллоо. Энэтхэг улсаас зочин профессор урих, Энэтхэг оюутнуудыг Монголд дадлага хийлгэх боломжтой бөгөөд Англи хэл, Програм хангамжийн мэргэжлээр зуны хугацаанд богино хугацаатай сургалт зохион байгуулагдана.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: