Archive for ‘Төгсөгчид’

June 6, 2011

Нийгмийн түншлэл

January 10, 2011

Мэргэжлийн боловсролын үнэмлэх гардан авлаа.

2010 оны 12 сард  “Хангай” дээд сургуулийн Мэргэжлийн анхан шатны боловсрол олгох салбарыг Аялал жуулчлалын хөтөч-байгаль хамгаалал, Компьютер-Гадаад хэлний гүнзгий, Хэвлэлийн эх бэлтгэгч-редактор, Компьютерийн оператор-Албан хэргийн ажилтан мэргэжлээр 2,5 жил

read more »