Posts tagged ‘илтгэл’

August 27, 2014

ХБНГУ-д Хангай дээд сургуулийн багш Н.Алтанжаргалын бүтээл хэвлэгдлээ.

Screen Shot 2014-08-27 at 12.28.22 PMХангай дээд сургуулийг Англи хэл-Аялал жуулчлалын мэргэжлээр төгссөн тус сургуулийн багш Н.Алтанжаргалын  “Recognition of prepoditional Errors by English language Learners” бүтээлийг ХБНГУ-ын LAMBAERT Academic Publishing эрхлэн хэвлэлээ. Олон улсад түүний бүтээлийг 64.90 € евро, $86.32 америк доллараар худалдаалж

read more »

January 13, 2011

Сайн пресентэшн хэрхэн бэлтгэх вэ?

“Хангай” дээд сургуулийн оюутан, сурагч та бүхэнд семинарын хичээлээр пресентэшн бэлтгэж танилцуулах шаардлага гардаг буй за. Пресентэшний зорилго, зориулалтаас хамаарч ямар ч хэв загвар, бүтэцтэй байж болох авч үндсэн шаардлага, сайн пресентэшн ямар байх ёстой талаар зөвлөгөө өгье.

  1. Илтгэлийн хураангуй,  агуулга эхний 2 нүүрэнд багтсан байх
  2. Минут тутамд 1-2 хуудас слайд ярихаар  тооцоолох
    read more »

Tags: