Posts tagged ‘Мониторинг’

October 24, 2010

“Үр дүнд чиглэсэн удирдлага, төлөвлөлт, хяналт шинжилгээ” сэдэвт сургалт болж өндөрлөлөө.

Deutscher Entwicklungsdienst буюу Германы хамтын ажиллагааны хөтөлбөр, ҮУС-аас зохион байгуулсан сургалтанд 2010 оны 10 сарын 14-нд болж тус сургуулийн төлөөлөл  амжилттай оролцлоо. МСХ-ны ерөнхийлөгч Юра,

read more »