Posts tagged ‘Мэргэжлийн боловсрол’

January 10, 2011

Мэргэжлийн боловсролын үнэмлэх гардан авлаа.

2010 оны 12 сард  “Хангай” дээд сургуулийн Мэргэжлийн анхан шатны боловсрол олгох салбарыг Аялал жуулчлалын хөтөч-байгаль хамгаалал, Компьютер-Гадаад хэлний гүнзгий, Хэвлэлийн эх бэлтгэгч-редактор, Компьютерийн оператор-Албан хэргийн ажилтан мэргэжлээр 2,5 жил

read more »